Usvajanje LRSR-a na sjednici Skupštine LAGUR-a

Dana 12. lipnja 2017. godine održana je Izvanredna sjednica Skupštine Lokalne akcijske grupe u ribarstvu “Pinna nobilis” na kojoj je usvojena Lokalna razvojna strategija u ribarstvu za razdoblje 2014.-2020. te je predana Upravi ribarstva.

LAGUR je započeo s izradom LRSR-a početkom ožujka 2017. godine. Ciljana skupina procesa izrade LRSR-a bili su članovi LAGUR-a, ribari, predstavnici civilnog i javnog sektora, predstavnici ostalog gospodarskog sektora, kao i ostali zainteresirani dionici koji djeluju na LAGUR području.

Zapisnik s Izvanredne sjednice Skupštine LAGUR-a nalazi se ovdje.

Slike sa Skupštine u galeriji.