ZA POTPORE U RIBARSTVU U 2017. GODINI ISPLAĆENO JE VIŠE OD 206 MILIJUNA KUNA

APPRRR je u 2017. godini isplatila ukupno 206,6 milijuna kuna potpore ribarima. Radi se o 2544 korisnika koji su kroz nacionalne potpore u ribarstvu primili gotovo 50 milijuna kuna, a iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020. čak 157 milijuna kuna.

Operativnim programom za pomorstvo i ribarstvo RH za programsko razdoblje 2014. – 2020. upravlja Ministarstvo poljoprivrede – Uprava ribarstva koje raspisuje natječaje i provodi mjere usmjerene na cjelokupni sektor ribarstva i akvakulture. Agencija za plaćanja je posredničko tijelo koje provodi ekonomske i tehničke analize zahtjeva za potporu, te vrši plaćanja korisnicima. U programskom razdoblju 2014.-2020. ribarima je na raspolaganju 350 milijuna eura za njihove projekte, a sve detalje i isplaćene potpore po mjerama možete pogledati u Infografici.