ZAPOŠLJAVAMO! Otvoren je natječaj za radno mjesto STRUČNI SURADNIK ZA PROVEDBU CLLD-A U RIBARSTVU

TRAŽIMO: 1 izvršitelj na određeno vrijeme s mogućnošću produljenja na neodređeno, s probnim rokom od 3 mjeseca
Mjesto rada: Novigrad
Natječaj je otvoren do 10.06.2020.

 

Cijeli natječaj možete pogledati na sljedećoj poveznici.


Radno mjesto Stručni suradnik za provedbu CLLD-a u ribarstvu uključuje sljedeće radne zadatke:

– Sudjelovanje u pripremi i objavi FLAG-natječaja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a (u daljnjem tekstu: LRSR).
– Provođenje animacijskih aktivnosti za lokalne dionike koji su zainteresirani za prijavu na FLAG-natječaje.
– Sudjelovanje u postupku odabira projekata na FLAG-razini (stvaranje prijavnog dosjea, formiranje inicijalne rang-liste te ažuriranje iste, administrativna kontrola prijava projekata te, po potrebi, ocjenjivanje istih, suradnja s nadležnim institucijama u svezi odabira projekata i dodjele potpore, vođenje odgovarajućih baza podataka i drugo).
– Praćenje provedbe odabranih projekata na FLAG-razini kroz administrativnu provjeru Zahtjeva za isplatu, posjete projektu i drugo.
– Provođenje i izvještavanje redovnog rada FLAG-a prema nadležnim institucijama.
– Praćenje ribarstvene politike i pravne stečevine Europske unije i Republike Hrvatske u okvirima djelokruga rada FLAG-a.
– Sudjelovanje na lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim edukativnim modulima sukladno potrebama, mogućnostima i interesima FLAG-a.
– Pripremanje projektne dokumentacije za dobivanje bespovratnih sredstava za projekte FLAG-a.
– Obavljanje i drugih poslova u skladu sa Statutom te u dogovoru s Voditeljem i Upravnim odborom FLAG-a.


Uz prijavu kandidati trebaju priložiti

1. Životopis u Europass formatu (u originalu, potpisan od strane kandidata).
2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice).
3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome).
4. Dokaz o odgovarajućem stručnom i radnom iskustvu (elektronički zapis/potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
5. Dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (presliku vozačke dozvole).
6. Ostala dokumentacija kao dokaz dodatnih znanja/osposobljenosti/iskustva.


Način dostave prijave i sve potrebne dokumentacije na Natječaj

Prijave na Natječaj podnose se do 10.06.2020. u 23:59 na adresu elektroničke pošte info@flag-pinnanobilis.hr.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

U slučaju potrebe za dodatnim objašnjenjima možete se obratiti putem elektroničke pošte na adresu info@flag-pinnanobilis.hr ili na telefon 052 255 932.