Povećanje potpora za sektor ribarstva i akvakulture

Uslijed posljednjih događaja koji prate izbijanje globalne epidemije virusa Covid-19, jedno od ključnih pitanja na dnevnom redu Europske komisije je i nužnost pomaganja sektoru ribarstva i akvakulture.

Europska komisija objavila je da je odlučila revidirati pravila EU o državnim potporama, koja državama članicama omogućuje dodjelu privremene pomoći gospodarskim subjektima pogođenim krizom. Nova pravila uključuju veliko povećanje maksimalnog iznosa de minimis potpore po poduzetniku, s trenutno 30.000 na 120.000 eura, a koja će se moći dodijeliti do 31. prosinca 2020.

Revidirana pravila o državnim potporama omogućit će državama članicama, pa tako i Hrvatskoj, mogućnost dodjele državne potpore u obliku direktnih plaćanja ili poreznih olakšica gospodarskim subjektima u ribarstvu koji su suočeni ili će se suočiti sa navedenom krizom. Ostale odredbe ostaju nepromijenjene, odnosno modeli koji će se moći primijeniti moraju u potpunosti biti u skladu sa Zajedničkom ribarstvenom politikom EU.

Svrha ove mjere je pomoć malim ribarskim tvrtkama i obrtima u svrhu očuvanja radnih mjesta. Više o ovoj temi pročitajte ovdje.