Uključite se u e-Savjetovanje!

Otvoreno je novo e-Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ pridnenim povlačnim mrežama – koćama za rujan/listopad 2020. godine. Savjetovanju je moguće pristupiti na sljedećoj poveznici.