Category: Aktualno

Aktivan do: • Fond:

USPOSTAVLJENA JE ONLINE B2B PLATFORMA! S ciljem razvoja održivog, inovativnog i otpornog turizma u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, Hrvatska gospodarska komora i Ministarstvo turizma i sporta, uspo...

Više

Aktivan do: • Fond:

Dana 19.11.2021. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje 10. FLAG natječaj iz LRSR FLAG-a za Podmjeru 2.3.1. „Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/pomorske tradicije i baštine ribarstvenog područja FLAG-a“. Rok za p...

Više

Aktivan do: • Fond:

Ovim putem obavještavamo sve potencijalne prijavitelje na FLAG natječaj u okviru Podmjere 1.1.1. „Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i povezanih aktivnosti“ iz LRSR FLAG-a Pinna nobilis da j...

Više

Aktivan do: • Fond:

Dana 03.11.2021. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje 9. FLAG natječaj iz LRSR FLAG-a za Podmjeru 2.2.1. „Potpora aktivnostima pokretanja, razvoja i unapređenja dodatnih sadržaja na FLAG području“. Rok za podnošenje prijava počinje teći...

Više

Aktivan do: • Fond:

Dana 24. rujna 2021. FLAG Pinna nobilis donio je Odluke o odabiru projekata za FLAG natječaj za Podmjeru 2.2.1. "Potpora aktivnostima pokretanja, razvoja i unapređenja dodatnih sadržaja na FLAG području". Odabrani su projekti "Sinergija plavog i ...

Više

Aktivan do: • Fond:

Dana 08.10.2021. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje 8. FLAG natječaj iz LRSR FLAG-a za Podmjeru 1.1.1. „Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i povezanih aktivnosti“. Rok za podnošenje pri...

Više

Aktivan do: • Fond:

Dana 08.10.2021. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje 7. FLAG natječaj iz LRSR FLAG-a za Podmjeru 1.1.2. „Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća koja se bave akvakulturom“. Rok za podnošenje prijava počinje te...

Više

Aktivan do: • Fond:

Dana 7. lipnja 2021. FLAG Pinna nobilis donio je Odluku o odabiru projekta za FLAG natječaj za Podmjeru 1.1.1. "Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i povezanih aktivnosti". Odabran je projekt "Una...

Više

Aktivan do: • Fond:

Pozivamo Vas na online radionicu „IZAZOVI RIBARSTVA I NJIHOVE PRILAGODBE USLIJED GLOBALNIH KLIMATSKIH PROMJENA” namijenjenu FLAG-ovima i ribarima s područja Istre. Radionicu p...

Više

Aktivan do: • Fond:

Pozivamo sve zainteresirane na predstavljanje FLAG natječaja za Podmjeru 1.1.1. "ULAGANJE U JAČANJE KONKURENTNOSTI MIKRO, MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA U SEKTORU RIBARSTVA I POVEZANIH AKTIVNOSTI" i Podmjeru 2.1.1. "PO...

Više