Obavijest! Produljenje roka za prijavu na natječaj za radno mjesto

Produžuje se rok za prijavu na natječaj za radno mjesto stručni suradnik za provedbu CLLD-a u ribarstvu. Novi rok za prijavu je 26.04.2023. godine.

Uvjete te opis poslova možete pronaći na sljedećoj poveznici