FLAG natječaj za Podmjeru 1.1.1. Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i povezanih aktivnosti – ZATVOREN

Dana 28.12.2020. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje 5. FLAG natječaj iz LRSR FLAG-a za Podmjeru 1.1.1. „Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i povezanih aktivnosti“.
Rok za podnošenje prijava počinje teći od 19.01.2021. godine do 10.03.2021. godine.
Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Podmjere 1.1.1. iznose 80.000,00 EUR odnosno 603.760,00 HRK.
Najniži iznos javne potpore po projektu: 1.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.
Najviši iznos javne potpore po projektu: 20.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.


VAŽNO! IZMJENA FLAG NATJEČAJA ZA PODMJERU 1.1.1. „ULAGANJE U JAČANJE KONKURENTNOSTI MIKRO, MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA U SEKTORU RIBARSTVA I POVEZANIH AKTIVNOSTI“ IZ LRSR-A FLAG-A

Dana 25. veljače 2021. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje izmjenu FLAG natječaja za Podmjeru 1.1.1. iz LRSR FLAG-a u dijelu produljenja krajnjeg roka za podnošenje prijave projekta. Rok za podnošenje prijave projekta je 10.03.2021. godine.
Izmijenjeni FLAG natječaj dostupan je ovdje.

Glavni podaci o natječaju:

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Datum otvaranja natječaja: 28.12.2020

Rok za prijavu: 10.03.2021

Iznos sredstava: 603.760,00 HRK

Tijelo: FLAG Pinna nobilis

Opći cilj FLAG-natječaja: Doprinos LEADER/CLLD pristupu kao osnovi za lokalni razvoj zajednice financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu: ESI fondovi) 2014. – 2020.
Specifični cilj FLAG-natječaja (strateški cilj SC1 iz LRSR-a): Ojačati konkurentnost i održivost gospodarskih subjekata te poticati mlade na razvoj poduzetničkih inicijativa u sektoru ribarstva, akvakulture i povezanih aktivnosti.

Predmet FLAG-natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Podmjere 1.1.1. u okviru odobrene LRSR s ciljem jačanja konkurentnosti i održivosti gospodarskih subjekata u sektoru ribarstva i povezanih aktivnosti za nositelje projekata koji imaju sjedište unutar ribarstvenog područja FLAG-a Pinna nobilis.

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Podmjere 1.1.1. u okviru odobrene LRSR iznose 1.086.768,00 HRK.
Sredstva javne potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85% u iznosu od 923.752,80 HRK i Republika Hrvatska s 15% u iznosu od 163.015,20 HRK.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje projekata u okviru Podmjere 1.1.1. na ovom FLAG-natječaju iznosi 80.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.

Najniži iznos javne potpore po nositelju projekta, odnosno ribarskom plovilu, iznosi 1.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.

Najviši (maksimalni) iznos javne potpore po nositelju projekta, odnosno ribarskom plovilu, iznosi 20.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.

Intenzitet potpore iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova u okviru Podmjere 1.1.1.
Iznimno, intenzitet potpore može biti 80% za ulaganja u plovila u segmentu malog priobalnog ribolova sukladno Prilogu I. Uredbe (EU) br. 508/2014. Prilog I. Uredbe (EU) br. 508/2014 koji se nalazi kao prilog ovom FLAG-natječaju.
Intenzitet potpore može biti 100% ukupno prihvatljivih troškova za projekte koji sadrže inovativne značajke na lokalnoj razini.

Opći uvjeti prihvatljivosti nositelja projekata na FLAG-natječaj za Podmjeru 1.1.1. su sljedeći:
a) Nositelj projekta mora biti u rangu mikro, malog i srednjeg poduzeća registriranog za obavljanje djelatnosti morskog ribolova.
b) Nositelj projekta mora imati stalno sjedište ili biti registriran ili posjedovati podružnicu unutar područja FLAG-a Pinna nobilis.

Prihvatljive aktivnosti u okviru FLAG natječaja su:
1. Ulaganja u cilju poboljšanja sigurnosnih uvjeta na ribarskim plovilima.
2. Ulaganja u cilju poboljšanja zdravstvenih uvjeta na ribarskim plovilima.
3. Ulaganja u cilju poboljšanja higijenskih uvjeta na ribarskim plovilima.
4. Ulaganja u cilju poboljšanja radnih uvjeta na ribarskim plovilima.
5. Ulaganja u cilju podizanja kvalitete ulova na ribarskim plovilima.
6. Ulaganja izvan ribarskog plovila koja doprinose unapređenju dodane vrijednosti i kvalitete ulova sa ribarskog plovila.
7. Ulaganja na ribarskim plovilima u cilju promicanja energetske učinkovitosti te ulaganja u pripremu dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola povezanih uz ulaganje u ribarsko plovilo.
8. Nabava informacijsko-komunikacijskih alata i opreme.
9. Ulaganje u marketinške/promidžbene aktivnosti.
10. Opći troškovi – usluge stručnjaka (konzultanata).