FLAG Pinna nobilis i Istarska Batana organizatori stručne radionice za hrvatske FLAG-ove!

Pozivamo zaposlenike, članove i volontere lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu na stručnu radionicu u okviru provedbe LEADER-CLLD mjere OPPR 2014. – 2020. pod nazivom „Provedba lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu – iskustvo u postupcima provedbe Analize 1 i Analize 2 FLAG-natječaja“.

Cilj radionice je ojačati stručne kapacitete FLAG-ova za realizaciju Analize 1 i 2 u okviru provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu.
Radionicu organiziraju FLAG Pinna nobilis i Istarska batana uz stručnu potporu LEADER mreže Hrvatske, a održat će se u petak i subotu, 27. i 28. rujna 2019. u Medulinu.

Poziv s programom radionice i postupkom prijave nalazi se ovdje.

Veselimo se novoj prilici za susret i razmjenu iskustava!