OBAVIJEST! Mjera I.21. za zamjenu motora – produljenje krajnjeg roka za dostavu zahtjeva za isplatu

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za ribarstvo, 4. rujna 2020., objavilo je obavijest kojom se zainteresirani obavještavaju da je u „Narodnim novinama“ broj 98/20 objavljena izmjena Natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere I.21. „Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena – zamjena motora“.

Predmetnom izmjenom produljen je krajnji rok za dostavu zahtjeva za isplatu za Natječaj iz 2019. godine te je umjesto 1. listopada 2020. godine novi krajnji rok 1. ožujka 2021. godine.

Natječaj iz 2019. u okviru mjere I.21. „Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena – zamjena motora“ može se pronaći ovdje.

Izmjena Natječaja može se pronaći ovdje.