Objavljen 2. FLAG-natječaj! Podmjera 2.3.1. „Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/pomorske tradicije i baštine ribarstvenog područja FLAG-a“

Dana 23.09.2019. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje 2. FLAG-natječaj iz LRSR FLAG-a za Podmjeru 2.3.1. „Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/pomorske tradicije i baštine ribarstvenog područja FLAG-a“.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 23.10.2019. godine do 25.11.2019. godine.

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Podmjere 2.3.1. iznose 270.000,00 EUR odnosno 2.037.690,00 HRK.
Najniži iznos javne potpore po projektu: 6.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.
Najviši iznos javne potpore po projektu: 60.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.

Sve ostale informacije možete pronaći ovdje.