Objavljena Konačna rang lista za Podmjeru 1.1.1.

Dana 7. lipnja 2021. FLAG Pinna nobilis donio je Odluku o odabiru projekta za FLAG natječaj za Podmjeru 1.1.1. “Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i povezanih aktivnosti”. Odabran je projekt “Unapređenje kvalitete ulova društva Mani Technic d.o.o.”, nositelja projekta Mani Technic d.o.o.

Konačna rang lista dostupna je ovdje.