Objavljena Konačna rang lista za Podmjeru 2.2.1.

Dana 24. rujna 2021. FLAG Pinna nobilis donio je Odluke o odabiru projekata za FLAG natječaj za Podmjeru 2.2.1. “Potpora aktivnostima pokretanja, razvoja i unapređenja dodatnih sadržaja na FLAG području”. Odabrani su projekti “Sinergija plavog i zelenog Karigadora za prezentaciju ribarske tradicije”, nositelja projekta Općina Brtonigla-Verteneglio, “Čudesna morska ISTRAživanja”, nositelja projekta Muzej grada Umaga, “UmaGOdigital”, nositelja projekta Grad Umag-Umago, “Otkrivanje podmorske baštine i ribarske tradicije na novigradskom lučkom području”, nositelja projekta Lučka uprava Umag Novigrad, “Dogradnja izložbenog prostora kulturno povijesne zavičajne zbirke”, nositelja projekta Grad Novigrad-Cittanova.

Konačna rang lista dostupna je ovdje.