OBJAVLJENI NOVI PRAVILNICI ZA PROVEDBU MJERE I.8. „ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST“ I MJERE I.20. „ENERGETSKA UČINKOVITOST I UBLAŽAVANJE KLIMATSKIH PROMJENA“

Dana 7. rujna 2020., Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za ribarstvo, objavili su obavijest kojom se obavještavaju zainteresirani korisnici da su u „Narodnim novinama“ broj 99/20 objavljeni novi Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost“ te novi Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.20. „Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena“.

Predmetnim Pravilnicima definirani su uvjeti i kriteriji za dodjelu potpore, i to:

za mjeru I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost“ : predmet potpore su ulaganja u ribarska plovila s ciljem poboljšanja sigurnosnih, zdravstvenih, higijenskih i radnih uvjeta. Korisnici potpore na temelju ovog Pravilnika su vlasnici ribarskih plovila ili ovlaštenici povlastice za ribolov uz suglasnost vlasnika ribarskog plovila za koje je ta povlastica izdana.
za mjeru I.20. „Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena“:  predmet potpore su ulaganja i aktivnosti u svrhu ublažavanja učinaka klimatskih promjena i poboljšanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila. Korisnici potpore na temelju ovoga Pravilnika su vlasnici ribarskih plovila, odnosno vlasnici važeće povlastice.

Pravilnici će se provoditi putem natječaja kojima se definira način i rokovi podnošenja zahtjeva, razdoblje prihvatljivosti troškova te iznos javne potpore koji se može ostvariti.

Pravilnik za mjeru I.8. se može pronaći ovdje  te za mjeru I.20. ovdje, a na istim poveznicama će po objavi biti dostupni i natječaji, obrasci i druga pripadajuća dokumentacija.