ODRŽANA 1. RADIONICA U SKLOPU PROJEKTA “EDUSFISH – EDUKACIJA MLADIH ZA ODRŽIVO RIBARSTVO”

Dana 16. svibnja 2018. s početkom u 11:30 sati u talijanskoj srednjoj  školi „Leonardo da Vinci“ Buje održana je 1. radionica u sklopu projekta LAGUR-a „Pinna nobilis“ pod nazivom „EduSFish – edukacija mladih za održivo ribarstvo“.

Podsjećamo, cilj projekta je doprinijeti podizanju svijesti mladih LAGUR-područja o potrebi i mogućnostima drugačijeg, održivog razvoja koji poštuje potrebe zajednice i brine o razumnom korištenju resursa te o važnosti poznavanja kulturne baštine i ribarstva kao jednog od tradicionalnih istarskih zanata. U suradnji s talijanskom srednjom školom “Leonardo da Vinci” Buje planira se provedba edukacijskih aktivnosti namijenjenih učenicima srednje škole.

U okviru prve edukativne radionice pod nazivom „Morski organizmi Jadranskoga mora“, koju je vodio morski biolog Neven Iveša, učenicima su predstavljeni osnovni principi hranidbenih lanaca u moru kako bi shvatili kako se ribe razmnožavaju. Posebno im je pojašnjena važnost morskih cvjetnica kao životne zajednice u morima, naročito u Istri, gdje se razmnožavaju, skrivaju i hrane brojne gospodarski važne riblje vrste. Naglašeno je kako se morske cvjetnice nalaze pod prijetnjom ljudskih aktivnosti poput zagađenja i sidrenja. Učenici su se upoznali s ribama i njihovim osnovnim prilagodbama za život u vodi te su imali prilike u živo vidjeti neke tipiče morske ribe. Samostalnim radom učenici su analizirali biološki materijal te su utvrdili da u livadama morskih cvjetnica boravi mnogo vrsta rakova te njihovih ličinačkih stadija koji su ključni u hranidbenom lancu gospodarski važnih riba.

Sljedeća radionica, planirana pred kraj svibnja, bit će na temu ribarske tradicije područja LAGUR-a „Pinna nobilis“.

Provedba projekta „EduSFish – edukacija mladih za održivo ribarstvo“ financirana je sredstvima Istarske županije te Europske unije iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH.

 

Fotografije s radionice pogledajte u našoj fotogaleriji.