Održana Skupština LAGUR-a Pinna nobilis!

Dana 28.02.2018. održana je Skupština LAGUR-a Pinna nobilis.

Na Skupštini je donesena odluka o usvajanju usklađenja Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a za razdoblje 2014. – 2020. Također, donesene su odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu LAGUR-a za 2017. godinu i Financijskog izvješća o radu LAGUR-a za 2017. godinu.