Održane sjednice Upravnog odbora i Skupštine FLAG-a

FLAG Pinna nobilis je dana 12.06.2019. u Bujama održao sjednice Upravnog odbora i Skupštine kao pripremu za objavu sljedeća dva natječaja FLAG-a.
Na sjednici Upravnog odbora su se donosile odluke važne za postupak odabira projekata po objavljenom prvom FLAG-natječaju za Podmjeru 1.1.1. Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i povezanih aktivnosti.
Na sjednici Skupštine je usvojena Odluka o izmjeni Lokalne razvojne strategije u ribarstvu Pinna nobilis za razdoblje 2014. – 2020. u cilju što skorije objave daljnjih FLAG-natječaja, a prema interesu lokanih dionika našeg područja. Sukladno izmjenama koje je odobrila Skupština sljedeći FLAG-natječaji koji će biti objavljeni su:
– Podmjera 2.3.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske tradicije i baštine područja
– Podmjera 3.1.1. Potpora za aktivnosti podizanja ekološke svijesti i uključivanja u čišćenje luka, priobalja, mora i podmorja
Izmijenjena strategija je poslana Ministarstvu poljoprivrede, Upravi ribarstva na odobrenje. Po službenom odobrenju bit će javno dostupna na mrežnoj stranici FLAG-a.