Otvorena nova e-Savjetovanja!

Otvorena su nova savjetovanja na teme:

– Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom koćom koje možete pronaći na sljedećoj poveznici.

– Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom koje možete pronaći na sljedećoj poveznici.