VAŽNO! Izmijenjen FLAG natječaj za Podmjeru 4.2.1. u dijelu raspoloživih sredstava FLAG natječaja!

Ovim putem obavještavamo sve prijavitelje na FLAG natječaj u okviru Podmjere 4.2.1. „Potpora za aktivnosti usmjerene podizanju svijesti građana o potrošnji i konzumaciji ribe i drugih morskih organizama“ iz LRSR FLAG-a Pinna nobilis da je dana 30.07.2021. objavljena izmjena FLAG natječaja u dijelu raspoloživih sredstava FLAG natječaja.

Raspoloživa sredstva za predmetni FLAG natječaj mijenjaju se sa 220.316,37 EUR, odnosno 1.662.727,64 HRK, na 261.337,71 EUR, odnosno 1.972.293,06 HRK. Obavijest o izmjeni FLAG natječaja zajedno s relevantnom natječajnom dokumentacijom dostupna je ovdje.