VAŽNO! Objavljen FLAG natječaj za Podmjeru 1.1.2. Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća koja se bave akvakulturom

Dana 28.02.2022. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje 11. FLAG natječaj iz LRSR FLAG-a za Podmjeru 1.1.2. „Ulaganje u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća koja se bave akvakulturom“.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 04.03.2022. godine do 06.04.2022. godine.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje projekata u okviru Podmjere 1.1.2. na ovom FLAG-natječaju iznosi 76.533,29 EUR u protuvrijednosti u HRK.

Najniži iznos javne potpore po projektu: 6.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.
Najviši iznos javne potpore po projektu: 40.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.

 

Opći cilj FLAG-natječaja: Doprinos LEADER pristupu kao osnovi za lokalni razvoj zajednice financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu: ESI fondovi) 2014. – 2020.

Specifični cilj FLAG-natječaja: Ojačati konkurentnost i održivost gospodarskih subjekata te poticati mlade na razvoj poduzetničkih inicijativa u sektoru ribarstva, akvakulture i povezanih aktivnosti.

Predmet FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Podmjere 1.1.2. u okviru odobrene LRSR s ciljem jačanja konkurentnosti i održivosti gospodarskih subjekata koji se bave akvakulturom za nositelje projekata koji imaju sjedište unutar ribarstvenog područja FLAG-a „Pinna nobilis“.

Cijeli tekst natječaja zajedno s pratećom dokumentacijom možete pronaći ovdje.