VAŽNO! Objavljen FLAG natječaj za Podmjeru 2.3.1. „Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/pomorske tradicije i baštine ribarstvenog područja FLAG-a“

Dana 19.11.2021. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje 10. FLAG natječaj iz LRSR FLAG-a za Podmjeru 2.3.1. „Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/pomorske tradicije i baštine ribarstvenog područja FLAG-a“.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 26.11.2021. godine do 28.12.2021. godine.
Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Podmjere 2.3.1. iznose 57.192,52 EUR odnosno 431.631,95 HRK.

Najniži iznos javne potpore po projektu: 6.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.
Najviši iznos javne potpore po projektu: 40.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.

 

Opći cilj FLAG-natječaja: Doprinos LEADER pristupu kao osnovi za lokalni razvoj zajednice financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu: ESI fondovi) 2014. – 2020.

Specifični cilj FLAG-natječaja (strateški cilj SC2 iz LRSR-a): Osigurati diversifikaciju ponude kroz ulaganja u sinergiju ribarstva i turizma te u očuvanje ribarske/pomorske tradicije i baštine u svrhu jačanja prepoznatljivosti FLAG-područja.

Predmet FLAG natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Podmjere 2.3.1. u okviru odobrene LRSR s ciljem očuvanja ribarske tradicije i baštine u svrhu jačanja prepoznatljivosti FLAG područja za Nositelje projekta i Partnere (ako je primjenjivo) koji imaju sjedište/podružnicu unutar ribarstvenog područja FLAG-a Pinna nobilis.

Svrha FLAG natječaja je dodjela potpore za ulaganja u aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske tradicije i baštine ribarstvenog područja i to izradu promotivnih brošura, letaka, info ploča, promocije putem internetskih stranica i sl. Potpora je namijenjena i održavanju adekvatnih manifestacija/sajmova/fešti, natjecanja i drugih sličnih aktivnosti koji će za rezultat imati promociju ribarske tradicije i baštine.

Cijeli tekst natječaja i prateću dokumentaciju možete pronaći ovdje.