FLAG-natječaj za Podmjeru 2.3.1. Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/pomorske tradicije i baštine ribarstvenog područja FLAG-a – ZATVOREN

Dana 19.11.2021. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje 10. FLAG-natječaj iz LRSR FLAG-a za Podmjeru 2.3.1. „Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/pomorske tradicije i baštine ribarstvenog područja FLAG-a“.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od 26.11.2021. godine do 28.12.2021. godine.

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Podmjere 2.3.1. iznose 57.192,52 EUR odnosno 431.631,95 HRK.

Najniži iznos javne potpore po projektu: 6.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.
Najviši iznos javne potpore po projektu: 40.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK.


VAŽNO! IZMJENA FLAG NATJEČAJA ZA PODMJERU 2.3.1. „Potpora za aktivnosti promocije, marketinga i očuvanja ribarske/pomorske tradicije i baštine ribarstvenog područja FLAG-a“ IZ LRSR-A FLAG-A

Dana 24. ožujka 2022. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje izmjenu FLAG natječaja za Podmjeru 2.3.1. iz LRSR FLAG-a u dijelu raspoloživih sredstava FLAG natječaja. Raspoloživa sredstva za predmetni FLAG natječaj mijenjaju se sa 57.192,52 EUR, odnosno 431.631,95 HRK, na 64.606,50 EUR, odnosno, 487.585,26 HRK.

Shodno navedenom, tekst FLAG natječaja u poglavlju 2.5. mijenja se i sada glasi: u okviru ovog FLAG natječaja ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje projekata iznosi 64.606,50 EUR odnosno 487.585,26 HRK.

Izmijenjeni FLAG natječaj dostupan je ovdje.


VAŽNO! IZMJENA FLAG NATJEČAJA ZA PODMJERU 2.3.1. „POTPORA ZA AKTIVNOSTI PROMOCIJE, MARKETINGA I OČUVANJA RIBARSKE/POMORSKE TRADICIJE I BAŠTINE RIBARSTVENOG PODRUČJA FLAG-A“ IZ LRSR-A FLAG-A

Dana 24. lipnja 2022. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje izmjenu FLAG natječaja za Podmjeru 2.3.1. iz LRSR FLAG-a zbog produljenja krajnjeg roka za završetak provedbe projekata odnosno podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

Izmijenjeni FLAG natječaj dostupan je ovdje.


VAŽNO! IZMJENA FLAG NATJEČAJA ZA PODMJERU 2.3.1. „POTPORA ZA AKTIVNOSTI PROMOCIJE, MARKETINGA I OČUVANJA RIBARSKE/POMORSKE TRADICIJE I BAŠTINE RIBARSTVENOG PODRUČJA FLAG-A“ IZ LRSR-A FLAG-A

Dana 31. siječnja 2023. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje izmjenu FLAG natječaja za Podmjeru 2.3.1. iz LRSR FLAG-a. Izmjena se odnosi na usklađenje Obrasca 12.A Zahtjev za isplatu i Obrasca 12.B Zahtjev za isplatu – Izjava o izdacima zbog uvođenja eura kao službene valute.

Obrazac 12.B sastoji se od dva radna lista, “Tablica I. Izjava o izdacima EUR_HRK” i “Tablica II. Izjava o izdacima HRK”. Radni list „Tablica I. Izjava o izdacima EUR_HRK“ primjenjivati će se za one zahtjeve za isplatu koji se podnose od 1. siječnja 2023. godine pri čemu su plaćanja izdataka koji su obuhvaćeni Zahtjevom za isplatu izvršena u eurima ili u stranoj valuti, ali mogu sadržavati i plaćanja izdataka u kunama (prilagođeno konverziji prema fiksnom tečaju). Radni list „Tablica II. Izjava o izdacima HRK“ predviđena je u slučaju onih zahtjeva za isplatu koji se podnose od 1. siječnja 2023. godine, ali su plaćanja izdataka izvršena u kunama ili u stranoj valuti – u protuvrijednosti u kunama (prilagođeno konverziji prema fiksnom tečaju).
Izmijenjene verzije dokumenata pored naziva imaju oznaku NOVO.


VAŽNO! IZMJENA FLAG NATJEČAJA ZA PODMJERU 2.3.1. „POTPORA ZA AKTIVNOSTI PROMOCIJE, MARKETINGA I OČUVANJA RIBARSKE/POMORSKE TRADICIJE I BAŠTINE RIBARSTVENOG PODRUČJA FLAG-A“ IZ LRSR-A FLAG-A

Dana 13. veljače 2023. godine temeljem Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (NN 27/19, NN 77/20, NN74/22, NN08/23), čl. 24, st. 10. FLAG Pinna nobilis objavljuje izmjenu FLAG natječaja za Podmjeru 2.3.1. iz LRSR FLAG-a u dijelu najvišeg iznosa potpore i raspoloživih sredstava FLAG natječaja.

Raspoloživa sredstva za predmetni FLAG natječaj mijenjaju se sa 64.606,50 EUR, odnosno 487.585,26 HRK, na 79.578,11 EUR.

Najviši iznos javne potpore po projektu se briše.

Shodno navedenom, tekst FLAG natječaja u poglavlju 2.5. mijenja se i sada glasi:

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore za sufinanciranje Podmjere 2.3.1. u okviru odobrene LRSR iznose 237.976,48 EUR odnosno 1.793.033,79 HRK, dok u okviru ovog FLAG natječaja ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje projekata iznosi 79.578,11 EUR.

Sredstva javne potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85% u iznosu od 202.280,01 EUR i Republika Hrvatska s 15% u iznosu od 35.696,47 EUR.

(Napomena: 1 EUR = 7,53450 HRK po službenom tečaju konverzije sukladno Uredbi Vijeća (EU) 2022/1208 od 12. srpnja 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2866/98 u pogledu stope konverzije eura za Hrvatsku te slijednom Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, NN 57/2022)“.

Izmijenjeni FLAG natječaj dostupan je ovdje.


VAŽNO! IZMJENA FLAG NATJEČAJA ZA PODMJERU 2.3.1. „POTPORA ZA AKTIVNOSTI PROMOCIJE, MARKETINGA I OČUVANJA RIBARSKE/POMORSKE TRADICIJE I BAŠTINE RIBARSTVENOG PODRUČJA FLAG-A“ IZ LRSR-A FLAG-A

Dana 18. kolovoza 2023. godine FLAG Pinna nobilis objavljuje izmjenu FLAG natječaja za Podmjeru 2.3.1. iz LRSR FLAG-a zbog produljenja krajnjeg roka za završetak provedbe projekata odnosno podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

Izmijenjeni FLAG natječaj dostupan je ovdje.

Glavni podaci o natječaju:

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva

Datum otvaranja natječaja: 26.11.2021

Rok za prijavu: 28.12.2021

Iznos sredstava: 487.585,26

Tijelo: FLAG Pinna nobilis

Opći cilj FLAG-natječaja: Doprinos LEADER pristupu kao osnovi za lokalni razvoj zajednice financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (u daljnjem tekstu: ESI fondovi) 2014. – 2020.

Specifični cilj FLAG-natječaja (strateški cilj SC2 iz LRSR-a): Osigurati diversifikaciju ponude kroz ulaganja u sinergiju ribarstva i turizma te u očuvanje ribarske/pomorske tradicije i baštine u svrhu jačanja prepoznatljivosti FLAG-područja.

Analizom stanja i identifikacijom problema i potreba FLAG-područja utvrđeno je da je potrebno na adekvatan način promovirati FLAG-područje te putem bogate kulturne i prirodne baštine postići veću razinu prepoznatljivosti i pozitivno utjecati na produženje turističke sezone te podizanje stope cjelogodišnje zaposlenosti.

Intenzitet potpore iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova u okviru Podmjere 2.3.1.

Sukladno članku 8. stavku 2 Pravilnika o provedbi LRSR, ukoliko je korisnik javnopravno tijelo ili poduzeće kojem je provjereno obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa iz čl.106. st. 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, ako je potpora odobrena za obavljanje takvih usluga, intenzitet potpore iznosi 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Intenzitet potpore može biti 100% ukupno prihvatljivih troškova za projekte koji zadovolje kriterije Zajedničkog korisnika i Zajedničkog interesa.

Za projekte koji obuhvaćaju mjere predviđene u poglavljima I., II. i IV. glave V. Uredbe (EU) br. 508/2014 primjenjuju se uvjeti, kriteriji i ljestvice doprinosa utvrđene za te mjere.

Prihvatljivi Nositelj projekta prema tipu je sljedeći:
a) Jedinica lokalne samouprave
b) Odgojno-obrazovna ustanova
c) Turistička zajednica
d) Organizacija civilnog društva
e) Zadruga
f) Javna ustanova
g) Mikro, malo ili srednje poduzeće (MSP)

Prihvatljive aktivnosti u okviru FLAG-natječaja su:

1) Aktivnosti pripreme i provedbe kulturnih, umjetničkih i natjecateljskih projekata i programa u području ribarske/pomorske tradicije i baštine
2) Aktivnosti pripreme i provedbe edukacijskih projekata i programa i podizanja javne svijesti o dobrom upravljanju ribarskom/pomorskom tradicijom i baštinom
3) Aktivnosti oživljavanja i očuvanja tradicijskih vrijednosti u području ribarstva/pomorstva
4) Razvoj suradnje i umrežavanja u području ribarske/pomorske tradicije i baštine